Algemene informatie arbowetgeving

Opbouw arbowetgeving
De arbowetgeving kent een gelaagde opbouw:

  • de Arbeidsomstandighedenwet
  • het Arbeidsomstandighedenbesluit
  • de Arbeidsomstandighedenregeling en de beleidsregels

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
De Arbowet is een raamwet die regels geeft met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn tijdens het werk. Een raamwet betekent hier dat er geen specifieke regels, de zogeheten materiële bepalingen, in zijn opgenomen. Regels over bijvoorbeeld asbest of beeldschermwerk zijn dan ook niet in deze wet te vinden. In de Arbowet staan de algemene verplichtingen voor werkgevers en werknemers, regels voor het overleg en de samenwerking tussen werkgevers, werknemers en deskundigen, en regels voor het overheidstoezicht.

Het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)
Het Arbobesluit bevat wel materiële bepalingen. Hierin zijn de regels opgenomen voor uiteenlopende onderwerpen als thuiswerk, werkzaamheden in liftbakken of de omgang met gevaarlijke stoffen. De Arbowet en het Arbobesluit bieden de wetgever de mogelijkheid om over bepaalde onderwerpen nadere regels te omschrijven. Deze nadere regels zijn uitgewerkt in de Arboregeling.

Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling)
In de Arboregeling wordt voor een aantal onderwerpen een nadere invulling gegeven met betrekking tot verplichtingen die werkgevers en werknemers hebben. Hier zijn uitwerkingen van regels te vinden op het gebied van bijvoorbeeld beeldschermwerk en arbeidsmiddelen.

Arbobeleidsregels
In de sinds 1997 gepubliceerde Arbobeleidsregels worden de algemene formuleringen uit de Arboregeling nog verder aangescherpt. De Arbeidsinspectie gebruikt deze beleidsregels bij de handhaving van de wet. De Arbobeleidsregels kunnen op brancheniveau dus vervangen worden door de arbocatalogus.
 

Print dit artikel