Beknopte informatie over transportveiligheid

Effect heftrucks
Een belangrijk risico in de logistiek ontstaat als wegen van voertuigen en voetgangers niet gescheiden zijn. Er bestaat dan het risico dat een voetganger aangereden wordt. Dit geldt met name bij onoverzichtelijke punten zoals kruisingen en deuren.

Ook kan de chauffeur met zijn voertuig bijvoorbeeld een stelling of een leiding raken waardoor de chauffeur of omstanders letsel kunnen oplopen.

Op plaatsen waar een hoogteverschil aanwezig is, bestaat valgevaar. Dit geldt onder meer bij laad- en losplekken. Daarnaast ontstaat dan het risico dat een voertuig kantelt. Als een heftruck met lading kantelt, dan kan die vallende lading weer ernstig letsel veroorzaken.

Jaarlijks zijn er 3 tot 7 dodelijke ongevallen waarbij een heftruck betrokken is (Bron: Meldingen Arbeidsinspectie 2007)

Maatregelen heftrucks
De belangrijkste factor in het voorkomen van ongevallen met heftrucks is het beïnvloeden van het rijgedrag van heftruckchauffeurs. Opleiding, instructie en toezicht zijn hierin de belangrijkste factoren.

Daarnaast is het van belang om:

  • wegen van voertuigen en voetgangers te scheiden, zeker bij onoverzichtelijke punten;
  • maatregelen te nemen om te voorkomen dat een voertuig of medewerker valt door een hoogteverschil en
  • wegen en vloeren voldoende effen te maken.
     

Print dit artikel