Voorlichting en onderricht

Aan werknemers die worden blootgesteld aan een dagdosis van 80 dB(A) of hoger worden voorlichting en onderricht gegeven waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • de aard van de risico’s die voortvloeien uit blootstelling aan geluid;
  • de genomen maatregelen om de risico’s te voorkomen of tot een minimum te beperken;
  • de actiewaarden en de grenswaarden;
  • de resultaten van de beoordeling en meting van de geluidniveaus waaraan de werknemers zijn blootgesteld en een uitleg van de betekenis en mogelijk daaraan verbonden risico’s;
  • het juiste gebruik van individuele gehoorbeschermers;
  • hoe signalen van gehoorbeschadiging zijn op te sporen en kunnen worden gemeld;
  • de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op arbeidsgezondheidskundig onderzoek en het doel van dit onderzoek
  • veilige werkmethoden om de blootstelling aan geluid tot een minimum te beperken.
     

Print dit artikel