Inventarisatie en Evaluatie

Vaststellen geluidbelasting
In het kader van de risico-inventarisatie en –evaluatie is vooral het vaststellen van het geluid op de arbeidsplaats van belang. Hiervoor geldt tot nu toe het meten en beoordelen van geluid op de arbeidsplaats zoals verwoord in NEN 3418. Omdat in 2006 Nederland de Europese regelgeving heeft overgenomen, zal de NEN 3418 aangepast moeten worden. De eerste aanpassingen zijn echter stopgezet, omdat men ook in Europa bezig is met een Europese regelgeving voor het bepalen van de dagdosis. Acoustics – Determination of occupational noise exposure – engineering method EN-ISO 9612: 2009 zal de nieuwe norm worden om geluid op de arbeidsplaats vast te stellen. (www.nen.nl).

Er zijn drie methoden om de dagdosis te bepalen.

 1. werkzaamhedeninventarisatie en metingen per werkzaamheid;
 2. meting random samples van werkzaamheden en
 3. metingen gedurende meerdere hele werkdagen.

Ad 1: Werkzaamhedeninventarisatie en metingen per werkzaamheid.
Hierbij geldt:

 • taakanalyse;
 • observaties;
 • metingen gedurende werkzaamheden;
 • inzicht in werkprocessen;
 • lijkt op “oude” NEN 3418;
 • op basis van werkzaamheden en tijd per werkzaamheid berekening van de dagdosis;
 • minimaal 5 minuten per taak meten;
 • minimaal 3 metingen per taak en
 • afwijkingen niet groter dan 3 dB(A)

Ad 2: Meting random samples van werkzaamheden.
Hier is van toepassing:

 • functie is een verzameling van taken;
 • werkzaamhedenanalyse;
 • groep samenstellen met zelfde werkzaamheden;
 • afhankelijk van groepsgrootte minimale meettijden: Bijvoorbeeld:
  • groep < 5 personen meettijd 5 uur;
  • groep tussen de 5 en 15 personen meettijd 5 uur + (aantal personen – 5) * 0,5 uur Dus bij 10 personen betekent dit 5 uur + (10-5) * 0,5 = 7,5 uur;
  • groep tussen de 15 en 40 personen 10 uur + (aantal persoenen -15) * 0,25 uur Dus bij 30 personen 10 uur (30-15) * 0,25 = 14 uur;
  • groep groepen van meer dan 40 personen 17 uur, of groep gaan splitsen;
 • “random? metingen minimaal 10 van een ½ uur en
 • afwijkingen niet groter dan 6 dB(A)

Ad 3: Metingen gedurende meerdere hele werkdagen.
Uitgangspunt hierbij is:

 • representatieve dagen, minimaal 3 dagen;
 • homogene groep bij afwijkingen> 5 dB(A) nog 2 dagen extra meten;
 • aanbevolen: bewaakte dosimetrie;
 • interviews en
 • tussentijdse momentane metingen

Print dit artikel