Richtlijn Arbeidsmiddelen

Achtergrondinfo | Machine veiligheid | wetgeving

Omdat het praktisch onmogelijk was om alle bestaande machines aan de eisen van de machinerichtlijn te laten voldoen, werd daarnaast voor bestaande machines de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen uitgevaardigd. Deze Arbeidsmiddelenrichtlijn kent minimumeisen waaraan arbeidsmiddelen moeten voldoen en is in Nederland geïntegreerd in het Arbobesluit. De belangrijkste bepaling is de verplichte RI&E voor deze machines.

De Europese Machinerichtlijn is uitgewerkt in een groot aantal Europese normen. Na acceptatie en publicatie van deze normen gelden de nomen als geharmoniseerd. Er mag van worden uitgegaan dat machines die aan deze normen voldoen, in overeenstemming zijn met het Warenwetbesluit machines.