Technische Maatregelen: Aandrijfriemen in plaats van kettingen

Oplossingen | Geluid | Geluidblootstelling

Het gebruik van aandrijfriemen geeft een lagere geluidblootstelling dan aandrijving via kettingen.