Beschermingsmiddelen: Hygiëne werkkleding

Oplossingen | Stof | Blootstelling aan stof

Bij het gebruik van werkkleding reduceren de onderstaande hygiëne-eisen de blootstelling: A: was werkkleding elke dag; B: Houd werk- en privékleding apart; C: Vermijd dat vuile werkkleding naar huis wordt meegenomen; D: laat gevaarlijke stoffen in het bedrijf achter door de werkkleding op het werk uit te trekken en, indien mogelijk, te douchen.