Technische Maatregelen: Zuigen in plaats van perslucht

Oplossingen | Stof | Kans op stofexplosie

Zuigen met een industriële stofzuiger voorkomt dat stof in de ademzone van medewerkers wordt geblazen. Gebruik van perslucht geeft hoge piekblootstellingen aan stof.