Technische Maatregelen: Voorzichtige overslag zakgoed

Oplossingen | Stof | Blootstelling aan stof

Het voorzichtig overslaan van zakgoed voorkomt stofvorming en voorkomt dat zakken scheuren. Dat voorkomt overbodige blootstelling.