Technische Maatregelen: Voldoende handblusmiddelen

Oplossingen | Stof | Kans op stofexplosie

De aanwezigheid van voldoende brandblusmiddelen vergroot de kans dat een beginnende brand geen grote / uitslaande brand wordt.