Beschermingsmiddelen: Toevoegen van voorverpakte additieven

Oplossingen | Stof | Blootstelling aan stof

Door gebruik te maken van voorverpakte additieven hoeven deze niet meer afgewogen te worden. Blootstelling aan additieven wordt daardoor sterk gereduceerd.