Technische Maatregelen: Tafel met bodemafzuiging

Oplossingen | Stof | Blootstelling aan stof

Maak gebruik van een tafel met bodemafzuiging. De hoeveelheid stof die tijdens de werkzaamheden in de ademzone kan komen, neemt dan erg sterk af.