Technische Maatregelen: Omkasten vulmachine

Oplossingen | Stof | Blootstelling aan stof

Het omkasten van de machine om zakken te vullen reduceert de blootstelling aan stof.