Technische Maatregelen: Oogspoeldouche of oogspoelfles

Oplossingen | Stof | Blootstelling aan stof

De aanwezigheid van een oogspoeldouche of oogspoelfles zorgt er voor dat de effecten van bijtende en/of irriterende stoffen die in het oog komen voorkomen of in ieder geval beperkt worden.