Technische Maatregelen: Isoleren bron

Oplossingen | Stof | Blootstelling aan stof

Isoleren of omkasten van de bron voorkomt dat gevaarlijke stoffen in de ruimte komen waar medewerkers hun werkzaamheden verrichten. Deze oplossing reduceert de blootstellingsduur.