Technische Maatregelen: Inzet balenpers met afzuiging

Oplossingen | Stof | Blootstelling aan stof

Gebruik van een balenpers reduceert stofblootstelling tijdens het afvoeren van lege zakken. Een balenpers heeft als bijkomend voordeel dat deze de ruimte die door lege zakken wordt ingenomen, verkleint. Dit maakt ook het afvoeren eenvoudiger en efficiënter.