Technische Maatregelen: Compartimentering met behulp van scheidingswanden

Oplossingen | Stof | Blootstelling aan stof

Het is mogelijk stoffige en minder stoffige werkplekken van elkaar te scheiden met behulp van scheidingswanden. Dit vermindert de blootstelling van medewerkers in de minder stoffige ruimtes.