Technische Maatregelen: Bronafzuiging

Oplossingen | Stof | Kans op stofexplosie

Bronafzuiging reduceert de hoeveelheid (gevaarlijke) stof(fen) in de ademzone van medewerkers. Gebruik van flexibele slangen maakt het eenvoudiger de puntafzuiging goed te positioneren.