Technische Maatregelen: Bezem met nylon haren

Oplossingen | Stof | Blootstelling aan stof

Gebruik van een bezem met zachte haren geeft een substantieel lagere blootstelling dan gebruik van een een conventionele bezem.