Technische Maatregelen: Automatiseren afvullen van zakken

Oplossingen | Stof | Blootstelling aan stof

Het automatiseren van het afvullen van zakken met poeders reduceert de blootstelling aan stof. Omkasten van de installatie elimineert de blootstelling vrijwel volledig.