Technische Maatregelen: Afzuiging vrijkomende stoffen

Oplossingen | Stof | Kans op stofexplosie

Daar waar stof(fen) vrij kunnen komen in hoeveelheden die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van een werknemer, wordt het vrijkomende stof gericht afgezogen.