Technische Maatregelen: Afzuigen stortpunt

Oplossingen | Stof | Blootstelling aan stof

Het afzuigen van stof bij het stortpunt reduceert de stofblootstelling van medewerkers.