Technische Maatregelen: Afzuigen stapel lege zakken

Oplossingen | Stof | Blootstelling aan stof

Het afzuigen van stapelplekken voor lege zakken van poeders of fijnstof, reduceert de stofblootstelling van medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld door het afzuigen van een container.