Technische Maatregelen: Centrale aandrijving

Oplossingen | Machine veiligheid | Kans intrekken / pletten

Indien machines centraal aangedreven worden, dan is het in de praktijk niet mogelijk de individuele machines van een noodstop te voorzien. Het is daarom noodzakelijk dat er in deze gevallen extra aandacht besteed wordt aan de afscherming van aandrijfriemen. Voer schoonmaakwerkzaamheden niet uit op het moment dat machines draaien. Operators worden bij hun opleiding speciaal voorbereid op wat zij kunnen / moeten doen bij eventuele ongevallen. Waar mogelijk worden geen nieuwe machines gekocht die centraal aangedreven worden.