Technische Maatregelen: Buffersysteem: lange rollerbaan

Oplossingen | Fysieke belasting | Kortcyclisch werk (repeterende handelingen)

Gebruik van een lange rollerbaan als buffersysteem reduceert de pieken van repeterende handelingen en reduceert daarmee de fysieke belasting van medewerkers bij het palletiseren van dozen.