Technische Maatregelen: Kunststof onderdelen

Oplossingen | Geluid | Geluidblootstelling

Het gebruik van kunststof onderdelen (bv tandwielen) reduceert de geluidsproductie en daarmee de blootstelling van medewerkers. Kunststof tandwielen kunnen gebruikt worden in een HACCP omgeving door metaaldeeltjes aan het kunststof toe te voegen.