SOS meldingen

Branche-afspraken | Machine veiligheid | Organisatorisch

Operators zijn zich in veel gevallen bewust van gevaarlijke situaties en/of verbeterpunten. Het inrichten van een structuur om melden van dit soort situaties te vergemakkelijken en de voortgang van verbeteracties te bewaken verbetert de veiligheid en de efficiency van het productieproces. SOS: Signalering Onveilige Situaties.