Messenbeleid

Branche-afspraken | Machine veiligheid | Organisatorisch

Er wordt een beleid geformuleerd waarin opgenomen is hoe met welk type mes omgegaan kan / moet worden.