Frequentie voorlichting machineveiligheid

Branche-afspraken | Machine veiligheid | Gedrag

Er wordt jaarlijks voorlichting gegeven over machineveiligheid. Hierbij wordt specifiek stil gestaan bij het gedrag van werknemer bij het omgaan met machines.