Gedragsbeïnvloeding via TRA's

Branche-afspraken | Machine veiligheid | Gedrag

Ongevallen met machines hebben vaak te maken met onveilige handelingen van medewerkers. Er zijn hulpmiddelen die het gedrag van medewerkers proberen te beïnvloeden. Het uitvoeren van TaakRisicoAnalyses (TRA's) is een van deze hulpmiddelen. Het doel van TRA's is om van bepaalde risicovolle taken de risico's op te sporen en op te heffen of, als dat niet lukt, te verminderen.Voor meer informatie: klik dan hier