Gedragsbeïnvloedening via SUSA

Branche-afspraken | Machine veiligheid | Gedrag

Ongevallen met machines hebben vaak te maken met onveilige handelingen van medewerkers. Er zijn hulpmiddelen die het gedrag van medewerkers proberen te beïnvloedening . SUSA (Safe and UnSafe Acts) is een hulpmiddel waarmee werknemers elkaar aanspreken op onveilig en ongezond gedrag. Dit programma werkt met een lijst met (on)gewenste gedragingen. http://www.susatracking.com/STS%20Flyer.pdf