Meelstof

Branche-afspraken | Stof | Grenswaarden

Sociale partners spreken af dat zij een meetprogramma uitvoeren in elk bedrijf om zicht te krijgen op de blootstelling van werknemers aan meelstof. Deze meetgegevens vormen de basis voor afspraken die sociale partners in de arbocatalogus 2014-2017 maken over de streefwaarde voor meelstof.