Schatting blootstelling

Branche-afspraken | Stof | Grenswaarden

Voor stoffen waar werknemers aan blootgesteld kunnen worden is het noodzakelijk dat een schatting gemaakt wordt van de mate van blootstelling.