Actie bij een mogelijk allergische reactie van een medewerker

Branche-afspraken | Stof | Gezondheidsbewaking

Wanneer een medewerker een allergische reactie krijgt die vermoedelijk met zijn werkzaamheden heeft te maken, wordt hem een arbeidsgezondheidskundig onderzoek aangeboden. Waar mogelijk en noodzakelijk worden persoonsgebonden maatregelen getroffen om de blootstelling te reduceren.