Schatten blootstelling met behulp van modellen

Branche-afspraken | Stof | Beoordelingsmethodiek

Voor een aantal stoffen zijn blootstellingsmodellen voorhanden die gebruikt kunnen worden om een inschatting te maken van de blootstelling. Metingen zijn dan vaak niet noodzakelijk.