Structurele tilwerkzaamheden

Branche-afspraken | Fysieke belasting | Grenswaarden

Indien er sprake is van werkzaamheden waarbij structureel tilwerkzaamheden worden verricht die dusdanig zwaar zijn dat zij, op termijn, tot gezondheids-schade leiden, dan wordt bij deze werkzaamheden in alle gevallen gebruik gemaakt van tilhulpmiddelen. Tilhulpmiddelen worden door de werkgever ter beschikking gesteld en door de werknemers gebruikt.