Maximaal gewicht ingekochte zakken

Branche-afspraken | Fysieke belasting | Grenswaarden

Zakken die ingekocht worden en die mogelijk handmatig getild worden, zijn nooit zwaarder dan 25 kg netto.