Frequentie periodiek medisch onderzoek

Branche-afspraken | Fysieke belasting | Gezondheidsbewaking

De frequentie waarmee periodiek medisch onderzoek wordt aangeboden is afhankelijk van de mate waarin fysieke belasting een risicofactor is voor de werknemer. Relevante factoren hierbij zijn:

Biedt het onderzoek aan met de volgende frequentie: