Fysieke belasting als onderdeel van een installatiecheck nieuwe machines

Branche-afspraken | Fysieke belasting | Organisatorisch

Evalueer na installatie van een nieuwe machine of de ergonomie van de machine in de praktijk voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn in het programma van eisen, dat is opgesteld ten behoeve van de aanschaf van de nieuwe machine.