Fysieke belasting als onderdeel programma van eisen nieuwe machines

Branche-afspraken | Fysieke belasting | Organisatorisch

Stel ten behoeve van de aanschaf van nieuwe machines en gereedschappen vooraf eisen aan de ergonomie van de betreffende machine / gereedschap. Let bij de aankoop van een nieuwe machine ook op aspecten als het bereikbaar zijn van de in- en de uitvoer, staan en zitten bij de machine, de bereikbaarheid van alle knoppen etc.