Frequentie voorlichting fysieke belasting afhankelijk van de mate van fysieke belasting

Branche-afspraken | Fysieke belasting | Gedrag

De frequentie waarmee voorlichting wordt aangeboden is afhankelijk van de mate waarin fysieke belasting een risicofactor is voor de werknemer. Relevante factoren hierbij zijn:

Biedt dit onderzoek met de volgende frequentie aan: