Gebruik branchegegevens

Branche-afspraken | Stof | Beoordelingsmethodiek

Indien op brancheniveau bekend is wat gemiddeld voorkomende blootstellingsniveaus zijn, dan kan daar gebruik van gemaakt worden. Hierdoor is het uitvoeren van metingen niet in alle gevallen noodzakelijk.