Frequentie voorlichting geluid afhankelijk van gemiddelde dagdosis

Branche-afspraken | Geluid | Gedrag

De frequentie waarmee voorlicht wordt aangeboden is afhankelijk van de dagdosis waar werknemers aan blootstaan: